17 жовтня о 15.30, в приміщенні кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Одеського національного медичного університету (АУД. № 10) відбулось  сумісне засідання гуртків кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Одеського національного медичного університету  та основ медсестринства КЗООБМУ на тему: «Новітні методики лікування та догляду за хворими з ІБС». 

На засіданні були розглянуті слідуючі питання:

1. Анатомо – фізіологічні особливості магістральних судин. З доповіддю виступила студентка 3 курсу ОНМедУ  Хоробрих О.

2. Види тромбів, структура атероматозної бляшки згідно сучасних поглядів. Доповідав лікар – хірург клініки Інто Сана, викладач ОНМедУ Ruhullah Ramaki).

3. Ендоваскулярні методи оперативних втручань при ІХС. З доповіддю виступив лікар – хірург клініки Інто Сана, викладач ОНМедУ Ruhullah Ramaki

4.Догляд за хворими в післяопераційний період. Доповідач:  студентка 212 групи КЗООБМУ  Міщенко І. 

Відповідальними були завуч кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії ОНМедУ, к.м.н.,доцент Кравчук О.Є.,методист КЗООБМУ Белецька Н.С., голова циклової комісії викладачів дисциплін основ медсестринства та догляду за хворими КЗООБМУ Шаригіна О.С.

1

2