В училищі постійно проводяться виховні заходи направлені на підвищення рівня вихованості студентів. Складовими його є поліпшення соціально – морального виховання молодого покоління, підтримка, стимулювання студентства до розвитку їх загальнолюдських цінностей. Так, 27.02.2015 року було проведено класну годину на тему: «Душі людської доброта», в групі 24 «Сестринська справа», провів Нарійчук Микола Деонисович

     До Дня 8 березня 2015 року в училищі було проведено святкове зібрання, на якому жінок - викладачів нагородили грамотами Управління охорони здоров’я Одеської обласної держадміністрації та грамотами училища. Учасники художньої самодіяльності привітали викладачів та співробітників училища і дали святковий концерт.

24 березня 2019 року весь світ відзначає Всесвітній день боротьби туберкульозом, мета якого – підвищити рівень обізнаності населення щодо глобальної епідемії туберкульозу.

Не дивлячись на успіхи, туберкульоз залишається однією із найбільших загроз у світі.

За оцінками ВООЗ, в Україні захворюваність на цю хворобу дуже висока серед населення. Наша країна входить до п’ятірки країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу, тобто стійкого до всіх протитуберкульозних препаратів.

Окрім питання своєчасного виявлення туберкульозу та дотримання правильного лікування пацієнтів, постає ще одна проблема - недостатня обізнаність серед населення України в цілому.

Напередодні цього дня в стінах КЗ «Одеське обласне базове медичне училища» благодійною організацією «TBpeopleUkraine» була проведена профілактична інтерактивна   лекція на тему: «Подолати туберкульоз – «побачити людину» для студентів 28 групи відділення «Фармація».

Концепція лекції передбачала не тільки багато інформаційних матеріалів стосовно захворювання, статистичні данні, заходи профілактики, а також питання соціальної стигматизації та дискримінації, яких зазнають пацієнти з туберкульозом та їх близьке оточення - актуальної проблеми не однієї людини чи конкретної спільноти, а суспільства в цілому. У ігровій формі студентів знайомили зі звичайними проблемами хворих на туберкульоз, утисками з якими вони щодня вимушено стискаються.

Дякуємо представникам благодійної організації «TBpeopleUkraine» за чудовий інтерактивний захід. Бережіть своє здоров’я!

Потапова А.Е. викладач технології ліків, класний керівник 28 групи.

      У межах педіатричного тижня, який пройшов у березні на циклі педіатричних дисциплін ООБМУ, пройшло багато цікавих та пізнавальних заходів для студентів училища та викладачів.

        Було проведене відкрите засідання педіатричного гуртка з теми «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики  захворювань  ССС у дітей та підлітків», керівник Кучерова А.Б. Протягом навчання в училищі цікавилися педіатричними проблемами та проводили самостійну пошукову роботу студенти відділень «Сестринська справа» та « «Лікувальна справа»: Федоренко І., Шапарець А., Федорчук  М., Лисікова А. (42 гр.), Ліптушенко О., Клочкова А. (41 гр.), Лоза Г., Менщикова В. (40 гр.), Реконвальд А. (44 гр.), Гудзь О. (46 гр.). Студенти-відмінники на високому рівні продемонстрували підсумки своєї роботи. 

          Під керівництвом голови обласного методичного об’єднання викладачів педіатричних дисциплін Юркул С.В., методиста училища, пройшло відкрите  засідання. Викладач вищої категорії  Риндіна О.Є. презентувала свою методичну роботу з теми «WEB-квест-технології», яка полягає у пошуку інформації з використанням сучасних технологій, продемонструвала практичний приклад - фрагмент заняття, який проходив по сценарію «WEB-квесту». Студенти групи № 35, спеціалізація «Лікувальна справа», Височанська  С., Буковська К., Вовк О., Радзілевіч Р., Яковенко Є. вивчили матеріал з теми «Гемолітична хвороба новонароджених. Асфіксія», створили презентацію. Заключний етап WEB-квесту був представлений у вигляді фільму, де три команди, проводячи пошук за допомогою  інтернет-ресурсів, знаходили вірні відповіді по   темі.

         Степанчук Ю.Г., викладач-методист, доповіла присутнім про контроль знань та вмінь методом «Де-брифінг» на заняттях з педіатрії.  Де-брифінг -  це професійна дискусія, при якій викладач задає питання, оцінює дії студентів на основі перегляду відеозапису виконання ними практичних навичок під час практичного заняття. Цей метод  дає змогу студентам  розвинути  здібності до самоспостереження та самоаналізу. Студенти групи 35-А, спеціалізація «Лікувальна справа», Кондратец В., Кравчук М., Пархоменко О., Тищенко О., Штумбенко П., Кульчиковський С., Янковська Г., Семенов Д., Тодорова А. демонстрували виконання практичних навичок (постановка газовивідної трубки дітям, обробка пупкової ранки, вакцинація новонародженої дитини проти гепатиту В, проведення ранкового  туалету, проведення антропометрії).  Аналіз  проводився для закріплення виконаних практичних навичок самими студентами і ліквідації припущених помилок, після чого при повторному виконанню рівень їх виконання значно підвищився. Такий метод при проведенні занять підвищує рівень засвоєння матеріалу і є дуже цікавим для студентів.

          Кучерова А.Б., викладач вищої категорії, присвятила свій виступ «Кейс-методу». Це iнтерактивний метод навчання i виховання, який дозволяє пiдвищити ефективнiсть i якiсть знань, сприяє формуванню життєвоi i професiйноi компетентностi сучасноi молодi. Сучаснi педагогiчнi технологii сьогоднi пропонують прiоритет колективної роботи, яка базується на активнiй спiвпрацi, а також дослiдницької роботи з численними джерелами iнформацii. Це сприяє розвитку самостiйного критичного професiйного мислення та культури спiлкування. Продемонструвати  суть методу допомогли студенти 46-ї групи, спеціалізація «Лікувальна справа». Викладач сформував  малi групи по 5 студентiв, враховуючи iндивiдуальнi особливостi кожного студента i бажання спiвпрацювати мiж собою, ознайомив студентiв з кейсами,   запропонував колективну творчу дискусiю на прикладi конкретноi ситуацii (гiпертермiчний, судомний, алергiчний синдром у дiтей). У процесі вирішення кейсів  у студентiв виробляються  конкретнi практичнi навички.  Метод дає змогу наблизити процес навчання до реальноi практичноiї дiяльностi фахiвця.

      Був проведений конкурс студентських рефератів  під керівництвом викладача дисципліни «Ріст і розвиток людини», викладача вищої категорії Мардар Т.В. Гості заходу ознайомились з цікавими темами: «Значення води у житті людини» - студентка  Шкарупа О., гр. № 33,  «Іонізована вода» - Калинчук К, гр. № 33, «Куяльницький ліман – гордість Одеси» - Остринська Г., гр. № 33, «Топ  шкідливих та корисних продуктів» - Нікітіна Д., гр. № 33, «ВІЛ-інфекція. Історичні відомості. Стан в Україні» - Годун К., гр. № 41.  Перелічені теми викликали  зацікавленість і з боку студентів, і з боку викладачів.

           Темі новорічних свят та традицій  в Україні була  присвячена відкрита класна  година, яку підготувала та провела група № 23, класний керівник Бабченко Л.Ф. (пройшов у межах поза тижневого  заходу). Студенти розповідали про новорічні українські традиції, ворожили, колядували, співали народні пісні. Кожний гість отримав у подарунок новорічний сувенір – Янгола. Дівчатам та хлопцям вдалося створити  святковий настрій для всіх присутніх.

           Протягом всього тижня циклову комісію  прикрашали санітарні бюлетні з педіатричної тематики, створені студентами під керівництвом досвідченого викладача Байраченко Р.М.

          Різноманітні заходи педіатричного тижня залучили до  сумісної праці багато студентів нашого училища, допомогли підвищити професійний рівень викладачів, отримали багато позитивних відгуків серед колег, хлопців та дівчат.

                                   ГЦК педіатричних дисциплін Маркарова С.С.

а) презентації  методичної роботи викладачів, що атестуються:

  1. «Симуляційне навчання - метод «Дебрифінг»;
  2. «Web- квест-технології»;
  3. «Кейс метод в викладанні педіатрії»;

б) доповідь «Впровадження нетрадиційних методів навчання  як захід підготовки студентів-медиків нової генерації»