joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 223 Медсестринство
Спеціалізація –Сестринська справа
Кваліфікація – сестра медична

Основа навчання – бюджет/контракт
Форма навчання – денна
Термін навчання:
- 4 роки на базі базової загальної середньої освіти (база 9класів)
- 3 роки на базі повної загальної середньої освіти (11класів)
Форма навчання – вечірня
Термін навчання:
- 3 роки 4 місяця на основі повної загальної середньої освіти (база 11класів)
FNМедична сестра - найгуманніша, найблагородніша, найпотрібніша професія, яка складна та багатогранна. Медсестра - перший помічник лікаря. Сестра милосердя завжди поряд з пацієнтом, першою помічає зміни в стані його здоров’я, надає допомогу, яка часто стає вирішальною в боротьбі за життя.
Професія медичної сестри визнана в усьому світі. Міжнародний день медичної сестри - 12 травня - святкується в день народження Флоренс Найтінгейл, яка першою заявила, що сестринська справа має бути незалежною, самостійною і почесною професією.
Підготовка майбутніх медичних сестер здійснюється на трьох відділеннях, на яких навчається понад 800 студентів.
Кожного року КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» випускає понад 200 медичних сестер, які працюють в лікувально-профілактичних закладах міста та області, де здійснюють не тільки професійний догляд за пацієнтами, а й зміцнюють їх здоров’я, беруть участь в профілактиці захворювань та в наданні психо-соціальної допомоги.
Медична сестра повинна володіти знаннями:
• фундаментальних наук, сучасних інноваційних технологій, філософії сестринської справи,державної та іноземної мов, основ психології та між особового спілкування для здійснення професійної діяльності;
• основних потреб людини згідно з рекомендаціями Європейського регіонального бюро ВООЗ;сс4
• основних положень етапів сестринського процесу;
• сфер навчання пацієнтів: пізнавальної, емоційної, психомоторної;
• клінічних протоколів та стандартів для виконання сестринських втручань;принципів лікування, профілактики, надання першої та долікарської допомоги;
• змісту нормативних документів стосовно належного зберігання та використання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів медичного призначення в умовах лікувально-профілактичних закладів;
• змісту інструкцій і положень з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;
• принципів медсестринської етики та деонтології;
• основ санології;
• основних правил діловодства, документування в умовах лікувально-профілактичних закладів.
Медична сестра повинна, застосовуючи знання :
• здійснювати обстеження пацієнтів в умовах лікувально-профілактичних закладів та на дому;
• оцінювати отриманні дані з метою встановлення сестринського діагнозу;
• планувати догляд за пацієнтами;
• виконувати призначення лікаря, сестринські втручання та медсестринські маніпуляції при наданні медичної допомоги;сс02
• виписувати, зберігати та застосовувати фармакологічні засоби;
• заповнювати медичну документацію;
• здійснювати догляд за пацієнтами, дотримуючись принципів медсестринської етики та деонтології;
• навчати пацієнтів та членів їх родини догляду;
• проводити інформативну та санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики захворювань, зміцнення та поліпшення здоров’я людей;
• підтримувати і пропагувати здоровий спосіб життя;
• постійно удосконалювати свій професійний рівень.
сс01Сучасна матеріально-технічна база училища гарантує в повній мірі належні умови підготовки медичних сестер на високому рівні. У навчальному процесі застосовуються інноваційні мультимедійні технології, що здатні максимально використовувати шляхи сприйняття інформації, наблизити умови, які створені в лекційних аудиторіях та доклінічних кабінетах, до умов майбутньої повсякденної практичної діяльності медичної сестри. Забезпеченість навчальних кабінетів та лабораторій спрямована на профільність підготовки та відповідає нормам матеріального забезпечення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог. У кожному кабінеті є достатня кількість муляжів, фантомів, медичного інструментарію, предметів догляду за хворими та іншого дидактичного матеріалу, що дозволяє створити на практичному занятті робоче місце на кожного студента для відпрацювання практичних навичок.
Знання та вміння з догляду та лікування пацієнтів майбутні фахівці закріплюють на виробничій та переддипломній практиці в терапевтичних та хірургічних стаціонарах, дитячих лікарнях. Це найцікавіший період навчання. Стати хорошими спеціалістами студентам допомагають наставники – висококваліфіковані, досвідчені викладачі та медичні сестри лікувальних закладів.
102Важливе місце в житті сучасної молоді займає дозвілля, яке є одним із важливих засобів формування особистості молодої людини. Організації вільного часу студентів в училищі приділяється особлива увага. Це яскрава сторінка студентського життя, яка дає можливість не тільки навчатися, а й розвивати свої творчі уподобання і нахили. Студенти відділення беруть участь у різноманітних гуртках за інтересами, в спортивних секціях. Випускники приймають участь у професійному конкурсі «Кращий за фахом» в училищі, області, а переможець - кожного року захищає честь училища на Всеукраїнському конкурсі «Ескулап» в Києві. Під час років навчання студенти мають чудову можливість пізнавати Україну, подорожуючи різними містами, відвідують концерти, музеї. Дозвілля виступає як індикатор рівня суспільного і особистого життя студентів, допомагає знизити інтенсивні інтелектуальні, психологічні та фізичні навантаження.
Медична сестра - не тільки професія, а й покликання. Щоб завоювати довіру та любов пацієнта, необхідно стати близькою, рідною людиною. Великою радістю та гордістю для неї є кожен вилікуваний хворий, адже духовність, безкорисливість, старанність та почуття обов’язку допомагають сестрі милосердя в її професійній діяльності.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru