На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 15.05.2019 року № 558-л, з метою проведення акредитаційної експертизи  освітньо-професійної програми  «Фармація, промислова фармація» спеціальності 226 Фармація, промислова фармація з 27.05.2019 року в комунальному закладі «Одеське обласне базове  медичне училище» розпочала роботу  експертна комісія Міністерства освіти та науки України у складі:

Голова комісії : Геруш Олег Васильович - завідувач кафедри фармації Вищого державного навчального  закладу  України «Буковинський державний медичний університет», кандидат фармацевтичних наук, доцент;

член комісії: Шапоренко Лариса Володимирівна - голова циклової комісії фармацевтичних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради.

План роботи:

27.05.2019р. — знайомство з колективом навчального закладу, написання експертних контрольних робіт відповідно графіку, огляд кабінетів та методичного забезпечення дисциплін;

28.05.2019р. — Проведення експертних комплексних контрольних робіт відповідно графіку, продовження огляду кабінетів та навчально-методичної документації, знайомство з інфраструктурою навчального закладу.

29.05. 2019р. — Оформлення експертних висновків. Заключна нарада з адміністрацією  КЗ ООБМУ та педагогічним колективом. Підведення підсумків за результатами перевірки.

            1      2

            3      4

                                                          5

           7       9

            Ознайомлення з базою переддипломної практики:

                                        аптека Гаєвського

                                          6