На виконання наказу   Міністерства освіти і науки від 15.05.2019 року № 522-л, з метою проведення   акредитаційних експертиз освітньо-професійних програм в комунальному закладі «Одеське обласне базове медичне училище» з 03.06.2019 року розпочали роботу  експертні комісії Міністерства освіти та науки  України.

Склад експертної комісії освітньо-професійних програм «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство:

 Голова комісії: 

                     Приступа Людмила Никодимівна - завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету, доктор медичних наук, професор;

   члени комісії:

                         Корнован Галина Василівна   - доцент кафедри сімейної   медицини та загальної   практики Одеського національного медичного університету, кандидат медичних наук,  доцент;

                         Король Ганна Володимирівна - виконуюча обов’язки завідувача відділення сестринської справи Уманського медичного коледжу.

Склад експертної комісії освітньо-професійної  програми «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування:

Голова комісії: 

                       Антонюк Марія Миколаївна - доцент кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, кандидат технічних наук, доцент;

Член комісії:    Кришньова Мілада Валеріївна - голова циклової комісії клінічних лабораторних досліджень Вищого навчального закладу «Перший Київський медичний коледж», викладач вищої категорії, викладач-методист.

Склад експертної комісії освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» спеціальності 221 Стоматологія:

Голова комісії:

                         Бугерчук Олександр Вікторович - декан стоматологічного факультету Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», доцент кафедри ортопедичної стоматології;

Член комісії: Бойченко Валерій Валентинович - голова циклової комісії зуботехнічних дисциплін Вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу, викладач вищої категорії, методист.

План роботи:

03.06. 2019р.  — знайомство з колективом навчального закладу, написання експертних контрольних робіт відповідно       графіку, огляд кабінетів та методичного забезпечення дисциплін;

04.06. 2019р. — Проведення експертних комплексних контрольних робіт відповідно       графіку, продовження огляду кабінетів та навчально-методичної документації. знайомство з інфраструктурою навчального закладу.

05.06. 2019р. — Оформлення експертних висновків. Заключна нарада з адміністрацією  КЗ ООБМУ та педагогічним колективом. Підведення підсумків за результатами перевірки.

 1

                                           2

    3     4

    5     6

     8    10

                                       7

                                        11

       13 2    14

                                             16

                                              15