Дні відкритих дверей в 2022 році: 

05.02.2022р.  відбудеться в КЗ ООБМФК День відкритих дверей дистанційно. 

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЗУСТРІЧІ

За неможливістю підключитись до зустрічі, запрошуємо вас на офлайн (очну) зустріч за адресою:
вул. Князівська, 10, ауд. 109,305.
 
 

19.03.2022 р.

09.04.2022р.

 

 

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ВСТУП 2022

 

Які вступні випробування після 9 класу? 

Для вступу на ОПП: Лікувальна справа, Сестринська справа, Лабораторна діагностика, Фармація, промислова фармація зараховуються результати вступних іспитів  з двох предметів:

 1. українська мова (тестування);
 2. біологія (тестування). 

Для вступу на ОПП: Стоматологія ортопедична зараховуються результати вступних іспитів  з двох предметів:

 1. українська мова (тестування);
 2. творчий конкурс ЛІПЛЕННЯ

 

Як мені дізнатися, який прохідний бал на бюджет  на обрану мною спеціальність?

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність https://vstup2020.edbo.gov.ua/offers/?qualification=9&education-base=30&university-name=691

Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу до коледжу? Закінчила 11 класів в 2021 році.

Для вступу на ОПП: Акушерська  справа, Лікувальна справа,  Фармація, промислова фармація зараховуються результати сертифікатів ЗНО  (2019р., 2020р.,2021р., 2022 р.)  або вступних іспитів  з двох предметів:

 1. українська мова;
 2. біологія. 

Чи подавати сертифікати ЗНО чи сдавати вступні іспити в КЗ ООБМФК особисто вирішує вступник.  У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Як вираховується конкурсний бал? Планую вступати на фармацевта, закінчую 9 клас.

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001

Конкурсний бал обчислюється:

КБ = П1 + П2 + А+ ОУ,

де  П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета (українська мова);

П2 - оцінка вступного іспиту (біологія) або творчого конкурсу (ліплення) з другого предмета;

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0  до 50 балів. 

Яка вартість навчання? 

Вартість навчання залежить від спеціальності НАТИСНУТИ для ознайомлення

Якщо я відмовився від отримання ID картки чи можу я подавати документи до вашого навчального закладу? 

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів передвищої освіти абітурієнти повинні надати документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року). 

Згідно листа МОН №1/9-131 від 11Ю03.2021 " Щодо документів вступника, які посвідчують особу та громадянство", абітурієнти, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від отримання паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій, подають особисто: 

 • заяву на ім'я керівника закладу освіти про дозвіл  подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства України замість документа, документа, що посвідчує особу і громадянства України  відповідно до статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус",
 • свідоцтво про народження, 
 • лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства України, 
 • заяву на ім'я керівника закладу передвищої освіти в довільній формі про те, що вона інформована щодо неможливості без отримання документа, який посвідчує особу і громадянство реалізувати право на отримання:
 • стипендії, 
 • студентського квітка, 
 • документа про здобуту освіту

Повний текст  листа  МОН №1/9-131 від 11. 03.2021  НАТИСНУТИ

Я сирота, бажаю вступити на медсестру, чи маю я право на пільговий вступ, які документи потрібно представити в приймальну комісію. 

Ви маєте право вступу в межах квоти-1, під час подання обов'язкових  документів, вам потрібно додатково представити наступні документи: 

 • Свідоцтво про народження вступника та  паспорт;

 • Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.