Рейтинговий список студентів І курсу відділення загальноосвітньої підготовки
(за результатами І півріччя 2021-2022 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 221 Стоматологія за освітньо-прфесійною програмою «Стоматологія ортопедична» (за результатами ІІ півріччя 2020-2021 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за освітньо-прфесійною програмою  « Лабораторна діагностика»
(за результатами ІI півріччя 2020-2021 н.р.

Рейтинговий список студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-прфесійною програмою  «Фармація,промислова фармація»
(за результатами ІI півріччя 2020-2021 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-прфесійною програмою  «Сестринська справа»
(за результатами ІІ півріччя 2020-2021 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-прфесійною програмою  «Лікувальна справа»
(за результатами ІІпівріччя 2020-2021 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-прфесійною програмою «Акушерська справа»
(за результатами ІІ півріччя 2020-2021 н.р.)