10 травня 2023 року відбулась онлайн-зустріч здобувачів освіти першого року навчання спеціальністі 224 Технології медичної діагностики та лікування за освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика» з гарантом освітньо-професійної програми Марушевською Вікторією Валентинівною, головою циклової комісіїї, викладачем вищої категорії, викладачем-методистом та завідувачем відділення Заєць Оленою Вікторівною.
  Вікторія Валентинівна ознайомила першокурсників зі змістом освітньо-професійної програми, з переліком обов’якових освітніх компонентів ОПП та з організацією та проведенням практичної підготовки здобувачів освіти. Акцентувала увагу студентів на реалізації студентоцентрованого та компетентнісного підходів під час викладання. Окреслила можливості реалізації індивідуальної траєкторії навчання, за рахунок вибіркових компонентів. Вказала на локації необхідної інформації на офіційному сайті коледжу. Гарант ознайомила з сучасними тенденціями роботи в лабораторіях різного профілю. Окремо зупинились на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та відповідальності за недоброчесну поведінку як з боку студентів, так викладачів. Здобувачі освіти мали можливість поставити запитання гаранту та отримали вичерпні відповіді.

Screenshot 2Screenshot 13 1

Screenshot 4IMG 20230511 085533 594