Теорія без практики мертва і безплідна, практика                                                                 без теорії безкорисна і пагубна

   Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми, яка дає можливість набути практичні навички та спеціальні компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
  Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є однією з основних компонентів забезпечення якості медичної освіти, і як наслідок, конкурентоспроможності випускників нашого коледжу на ринку праці міста та області.
  На сучасному етапі реформування медицини особливої уваги набуває формування професійної компетентності під час навчання, в тому числі під час практичного навчання, якеорганічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання здобувачів фахової передвищої освіти у коледжі.
   Організація проведення практичного навчання та забезпечення якості практичної підготовки здобувачів освіти коледжу базується на виконанні вимог основного закону України – Конституції, Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», наказів МОЗ України №690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» та МОН України №93 від 08.04.1993 р. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти України №351 від 20.12.1994 р., наказу департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації від 10.11.2020 р. №879 «Про затвердження за медичними коледжами лікувально-профілактичних закладів для проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик».

              Снимок экрана 698 2

  Практична підготовка в коледжі спрямована на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 221 Стоматологія та 226 Фармація, промислова фармація, виступає вагомим чинником поряд із теоретичною підготовкою та дозволяє здобувачу освіти сформувати якості особистості – загальні компетентності та професійні знання, уміння і навички – спеціальні компетентності, що дають змогу ефективно здійснювати професійну діяльність в сучасних умовах.
  Метою практичної підготовки є набуття здобувачами освіти професійних компетентностей, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, досвіду професійної діяльності, формування професійних якостей особистості та відповідального ставлення до обраної професії.
  Практична підготовка здобувачів освіти у коледжі здійснюється шляхом проходження навчальної практики під керівництвом викладача та виробничої і переддипломної практик на базах закладів охорони здоров’я під керівництвом методичних та безпосередніх керівників. Всі види практик регламентуються чинними нормативними документами та наказами закладу.
  Завдання навчальної практики: набуття здобувачами освіти практичних навичок і вмінь відповідно освітньо-професійних програм та навчальних програм освітніх компонентів, використовуючи отримані теоретичні знання з дисциплін, оволодіння загальними і професійними компетентностями, необхідними для успішного вирішення типових та розв’язання складних задач у сферах професійної діяльності фахового молодшого бакалавра.
  Єдиний шлях розв’язання цієї задачі - органічне поєднання в освітньому процесі доклінічного комплексу занять, який проводиться у навчальних (доклінічних) кабінетах, лабораторіях коледжу, оснащених відповідним обладнанням і устаткуванням, з наступним етапом навчання безпосередньо в умовах закладів охорони здоров’я.
  Навчальні кабінети та лабораторії у коледжі забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами навчання, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами, фантомами, муляжами та моделями-тренажерами по догляду за пацієнтами, догляду за новонародженими, виконанню лікувально-діагностичних процедур, веденню пологів і догляду за породіллями, манекени-тренажери з проведення серцево-легеневої реанімації для опанування практичних навичок за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство.

DAV 1761IMG 2019 02 20 112220 HDRDAV 1850

  Навчальна практика для здобувачів освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація проводиться у спеціально оснащених навчальних кабінетах та лабораторіях коледжу, де майбутні фахівці галузі фармації набувають професійних компетентностей з питань технології лікарських препаратів, контролю їх якості, ботаніки та фармакогнозії, умови зберігання лікарських засобів та товарів аптечного асортименту, організації та економіки фармації з використанням електронних довідників, посібників, відеофільмів, сучасної довідкової літератури. Навчальна практика для здобувачів освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування відбувається у навчальних кабінетах та лабораторіях, забезпечених необхідним медико-лабораторним обладнанням та інструментарієм, сучасною апаратурою, для відпрацювання практичних навичок, фаховою та навчально-методичною літературою для викладачів та здобувачів освіти. Навчальна практика за спеціальністю 221 Стоматологія ортопедична проводиться в обладнаних лабораторіях: бюгельного протезування, незнімного протезування, знімного протезування, сучасних технологій, гіпсувальній, ливарній, полімеризаційній, паяльній, зубопротезній та навчальних кабінетах: ортодонтичних апаратів, щелепно-лицьового протезування, стоматологічної допомоги, зуботехнічного матеріалознавства. Обладнання, яке використовується в навчальному процесі (металокерамічні печі, вібростолики, фотополімернні пічки, апарат для термопластичного пресування пласмаси, зуботезнічні матеріали, полімеризатори, компресори, паяльні апарати, витяжні шафи, піскоструминні апарати, електрошпателя, зуботехнічні бормашини, шліфмотори, автоклав, стоматологічна установка з кріслом пацієнта), забезпечує якісну підготовку спеціалістів на сучасному рівні.

 DAV 1428DAV 1694

DAV 1738DAV 1793


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Проводиться в закладах охорони здоров’я міста Одеса та Одеської області.
Виробнича практика передбачає: закріплення, поглиблення та розширення компетентностей здобувачів освіти, отриманих на навчальній практиці під керівництвом викладача з обов’язкових освітніх компонентів, що формують спеціальні компетентності.
Між медичним коледжем і закладами охорони здоров’я міста, області укладені угоди про проходження виробничої та переддипломної практик здобувачами освіти. Методичними керівниками призначаються досвідчені викладачі медичного коледжу з відповідної дисципліни практики. У закладах охорони здоров’я керівниками практики призначають фахівців з досвідом практичної діяльності.

ФОТО 5ФОТО 3ФОТО 111ФОТО АСФОТО 6ФОТО 10

Практична підготовка створює умови для збагачення життєвим досвідом, розширення соціальних контактів здобувача освіти, формування навичок самоуправління. Спілкуючись у колективі з фахівцями, беручи участь у вирішенні виробничих проблем, здобувач освіти проявляє, розвиває та закріплює спеціальні вміння і цінні моральні якості. Саме в процесі проходження виробничої практики здобувачі освіти безпосередньо засвоюють визначену систему норм, правил, соціальних ролей та цінностей, які в подальшому допоможуть їм реалізуватись в якості компетентних спеціалістів у своїй сфері діяльності.

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки здобувачів освіти дозволяє їм перевірити свої можливості в самостійній роботі, удосконалити професійні компетентності, адаптуватись у майбутній професії.

ФОТО 5 ССФОТО 6 ЛСФОТО 1 ЛС

ФОТО ЛДФОТО 33

 

НАСКРІЗНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ Спеціальність: 224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП "Лабораторна діагностика"

РЕЦЕНЗІЯ НА НАСКРІЗНУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ПРАКТИКИ         

 

НАКАЗ про затвердження за медичними коледжами лікувально-профілактичних закладів для проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик   

УГОДИ 

1. КНП "Дитяча міська клінічна лікарня № 3" Одеської міської ради

2. КНП "Дитяча міська клінічна лікарня № 2" Одеської міської ради

3. КНП "Міська клінічна лікарня № 10" Одеської міської ради

4. ТОВ "Дім медицини"

5. ТОВ "Медичний центр " МЕДІКАП"

6. КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради

7. КНП "Міська клінічна лікарня № 1" Одеської міської ради

8. КНП "Міська клінічна лікарня № 11"Одеської міської ради

9. КНП "Одеська обласна клінічна лікарня Одеської обласної ради"

10. КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради

11. КНП "Пологовий будинок №1" Одеської міської ради

 12. КНП "Пологовий будинок №2" Одеської міської ради

13. КНП "Пологовий будинок" №4 Одеської міської ради

14. КНП "Пологовий будинок № 7" Одеської міської ради

15. КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Одеської обласної ради

16. ТОВ "ФАРМАЦІЯ"

17. Ботанічний сад ОНУ ім. І.І. Мечникова

18. КНП "Міська лікарня № 8" Одеської міської ради

19. ТОВ "Аптека оригінальних препаратів"

20.ТОВ "Аптека Гаєвського"

21.ПрАТ "АМ Фармація"

22. ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"

23. КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр" Одеської обласної ради

24. КНП "Стоматологічна поліклініка № 1" Одеської міської ради

25.КНП "Стоматологічна поліклініка № 3" Одеської міської ради

26. КНП "Стоматологічна поліклініка № 4" Одеської міської ради

27. КНП "Стоматологічна поліклініка № 5" Одеської міської ради

28. ДЗ "Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров'я України"

29.КНП "Дитяча міська поліклініка № 6" Одеської міської ради   

30. ТОВ "ОРТОГНАТИКА"

31. ТОВ "АКС-ОДЕСА"

32. ТОВ "ПОДОРОЖНИК ОДЕСА"

33. ТОВ "СВЯТА КАТЕРИНА -ОДЕСА"

34. ТОВ "КАРДІКА АСІСТАНС"

35. КНП "Стоматологісна поліклініка № 3" Одеської міської ради

НАКАЗ про затвердження Положення та складу груп експертів Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

Тематична година "Про організацію та проведення практики"

                                                           ГУРТКОВА РОБОТА

  Сьогодні суспільство відчуває нагальну потребу у вихованні і підготовці інноваційно-активного фахівця, здатного постійно поповнювати свої знання, підвищувати професійний рівень і реалізувати свій творчий потенціал.
  Невід’ємною частиною освітнього процесу у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» та одним із шляхів індивідуалізації розвитку здобувачів освіти є їх залучення до гурткової роботи, яка дає змогу своєчасно і найповніше розкрити природний потенціал кожної особистості на основі її власних потреб, інтересів, здібностей, нахилів.
  Участь здобувачів освіти у гуртковій роботі сприяє розвитку пам’яті, мислення, допитливості; формує навички практичного застосування знань; створює основи безперервної освіти; закладає фундамент для майбутньої діяльності.
Метою гурткової роботи є:
• розширення і поглиблення бази знань;
• розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
• формування практичних умінь і навичок.
До завдань гурткової роботи відносять:
• створення умов для творчого розвитку та самовираження здобувачів освіти;
• впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
• створення системи роботи з обдарованими здобувачами освіти;
• допомога здобувачам освіти в оволодінні методикою й навичками проведення самостійної роботи і подолання проблем.
  Гурткова робота сприяє об’єднанню здобувачів освіти, задовольняє потреби майбутніх фахівців в інтелектуальному та професійному розвитку, підвищує їх компетентність та конкурентоспроможність на ринку праці.
    У коледжі функціонують такі гуртки:
1. Української мови та літератури «Краса рідного слова» керівник - викладач вищої категорії предмета «Українська мова та література» - Ольга ГУК
2. Зарубіжної літератури керівник - викладач другої категорії предмета «Зарубіжна література» - Ольга ЛЄВІТЄС
3. Інформатики та обчислювальної техніки керівник - викладач вищої категорії предмета «Інформатика» - Ніна БУТКОВА
4. Медичної інформатики керівник - викладач вищої категорії дисципліни «Основи медичної інформатики» - Світлана ГАФЕЛЬ
5. Біологічного з біохімічними методами дослідження керівник - викладач вищої категорії дисципліни «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження» – Ірина ЧЕРНЯВСЬКА
6. Біологічного керівник - викладач вищої категорії предмета «Біологія»,
викладач-методист, заслужений працівник освіти України - Ольга ПРИЙМАК
7. Історії України «Кліо» керівник - викладач вищої категорії предмета «Історія України», викладач-методист - Галина НАГОРНА
8. Іноземної мови керівник - викладач вищої категорії дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» – Вероніка САВІНСЬКА
9. Анатомічного керівник - викладач вищої категорії дисципліни «Анатомія та патоморфологія» - Вікторія СУРАЄВА
10. Акушерського керівник - викладач вищої категорії дисциплін «Акушерство та гінекологія», «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології» викладач-методист, кандидат медичних наук – Наталія САННІКОВА
11. Педіатричного керівник - викладач вищої категорії дисциплін «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії» - Альбіна КУЧЕРОВА
12. Хірургічного керівник - викладач першої категорії дисциплін «Хірургія», «Медсестринство в хірургії» – Лариса КУЛАГІНА
13. Терапевтичного керівник - викладач першої категорії дисциплін «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині» - Ганна ШЕГЕРА
14. Основ медсестринства керівник - викладач вищої категорії дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна
техніка» - Марина ШАРОВА
15. Стоматологічного керівник - викладач вищої категорії дисциплін «Зуботехнічне матеріалознавство», «Сучасні технології виготовлення зубних протезів» - Володимир ШИМІН
16. Фармакологічного керівник - викладач вищої категорії дисциплін «Фармакологія», «Фармакологія та медична рецептура» – Олена КРАВЧУК
17. Фармації керівник - викладач першої категорії дисциплін «Технологія ліків», «Основи маркетингу та менеджменту в фармації» – Альона ПОТАПОВА
18. Охорони праці та безпеки життєдіяльності керівник -викладач вищої категорії дисципліни «Безпека життєдіяльності» - Олександр ВЕРЕНІН

ГУРТКОВА РОБОТА