joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru


Про бібліотеку

 

"Від книги та інформації в бібліотеці - до успіху в навчанні і житті!"  - 

гасло роботи бібліотеки!     

 

 

              Бібліотека училища є невід’ємним структурним підрозділом навчального закладу. Завданням бібліотеки є насамперед задоволення інформаційних потреб, пов’язаних з навчальною та дослідницькою діяльністю студентів і викладачів. В основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів, інформаційно-пошуковий апарат до нього і багатопланова робота фахівців книгозбірні.

               Штат бібліотеки – 3 працівники, фахівці своєї справи.

На сьогодні студенти, викладачі та співробітники училища можуть користуватись :

 • навчальним абонементом (книгосховище і кафедра видачі літератури)

    .   читальною залою, звернувшись до якої читачі мають змогу працювати з довідковою літературою, з картковими     каталогами і картотеками .

 Для студентів, які мешкають у гуртожитку працює бібліотечний пункт видачі літератури.

 


«Книги – наставники, що навчають нас без лозини і палки, без слів і гніву, без грошей, без форми; коли не йдеш до них, вони не сплять…

не бурчать, якщо ти помилився, і не сміються, коли ти чого-небудь не знаєш…

Любов до книг – любов до мудрості»

Де Бюрі

Фонд бібліотеки -  понад  76  тисяч документів: книги, електронні підручники, методичні розробки викладачів, журнали,
газети.


В бібліотеці училища  користувач має право:

*користуватися друкованими документами з фондів читального залу;

*користуватися каталогами і картотекою;

*одержувати консультації фахівців;

*одержувати бібліотечно – бібліографічні довідки;

*користуватися послугами Інтернет;

*знайомитись з новими надходженнями у бібліотеку;

*знайомитись з періодичними виданнями.
Запрошуємо завітати до нашої бібліотеки!!!
Бiблiотека обслуговує  читачів

Щодня - з 10:00 до 16:00

Вихiдний день – субота, недiля.

Остання п'ятниця мiсяця - санiтарний день. 

ПРАВИЛА   користування бібліотекою

Одеського обласного базового медичного училища

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1.          Правила користування бібліотекою Одеського обласного базового медичного училища (ООБМУ) розроблені відповідно до документів:

-         Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (від 20 липня 2000 р.);

-         Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України (№321 від 31 серпня 1998 р.);

-         Типові правила користування бібліотеками в Україні (Наказ Міністерства культури і містецтв України №275 від 5 травня 1999 р.);

-         Инструкция №64 – Инструкция по учету основных средств и других необоротных активов бюджетных учреждений (Приказ Государственного казначейства Украины от 17 июля 2000 г.);

-         Приказ Минфина Украины (№146, п.6) от 29 июня 2000 г. "Об утверждении Перечня собственных поступлений бюджетных учреждений и организаций" в редакции приказа Минфина Украины от 25 декабря 2000 г. №347;

-         Наказ від 12 лютого 1998 р. №50 "Про заходи щодо збереження бібліотечних фондів" (Одеська Обласна державна адміністрація. Управління охорони здоров¢я);

-         "Про платні послуги бібліотек вищих навчальних закладів" (Лист Міністерства освіти України від 18 серпня 1992 р. №260-5/194).

1.2.          Бібліотека ОБМУ є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом училища і забезпечує творами друку навчальний та виховний процес училища.

1.3.          Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4.          Користування бібліотечними фондами безкоштовне.                           2.Права та обов¢язки користувачів.

Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

 

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладацький склад та інші працівники училища.

Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються лише в читальному залі.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є:

¨     абонемент,

¨     читальний зал,

¨     міжбібліотечний абонемент.

2.3. Для запису в бібліотеку студентам необхідно подати студентський квіток або бути у списках студентів, зарахованих до училища і подати документ, що посвідчує особу. Працівникам училища треба подати документ, що посвідчує особу, а бібліотекар повинен отримати інформацію відділу кадрів що ця особа є штатним працівником училища.

2.4. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.

2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотечним фондом і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.

2.6. Читачі отримують літературу в тимчасове користування.

¨   Наукова література видається викладацькому складу у кількості 4-5 примірників строком на 1 місяць.

¨   Художня література видається студентам, викладацькому складу та співпрацівникам у кількості 1-2 примірника на строк до 2-х тижнів.

¨   Студентам художня література за програмою видається на строк за домовленістю з бібліотекарем.

2.7. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, література підвищеного попиту, видання та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальному залі.

2.8. Бібліотекар подовшує термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.9. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати в фондах інших бібіліотек по МБА.

2.10. Для одержання літератури читач подає усний запит, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі в присутності читача.

2.11. Читачі зобов¢язані:

¨   дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки

¨   не виносити із приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в облікових документах

¨   не робити в ній ніяких позначок, не виривати та не загинати сторінки

¨   не виймати картки з каталогів та картотек

¨   не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.12. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить будь-які дефекти, повідомити бібліотекаря в двотижневий термін (для навчальної літератури). В цьому випадку бібліотекар зобов¢язаний зробити на виданні відповідні службові позначення.

2.13. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.14. Читачі, що втратили книжки або завдали їм непоправної шкоди, за визначенням бібліотеки повинні:

¨     замінити їх відповідно такими ж самими або рівноцінними за змістом виданнями (ціною не нижче загубленої книжки) або

¨     зробити ксерокопію книги (для будь якого року її надходження у фонд)      або

¨      відшкодувати

50-кратну вартість – для літератури надходження до 01.01.1998 р.,

2-кратну вартість – для літератури надходження з 01.01.1998 р.

2.15. Грошова компенсація за втрачену чи пошкоджену літературу вноситься на рахунок училища   за квітанцією. На підставі сплачених квітанцій складається акт.

2.16. В разі заміни книги на книгу факт заміни фіксується в спеціальному зошиті, на підставі якого теж складаються акти втраченої та відшкодованої літератури.

2.17. Повернення навчальної літератури студентами.

Повернення навчальної літератури обов¢язково повинно здійснюватись до початку зимових та літніх канікул тому що такий порядок:

¨   сприяє своєчасному виявленню випадків втрати або пошкодження підручників, що дає можливість оцінити фактичну наявність примірників на наступний семестр;

¨   забезпечує раціональний розподіл літератури в разі дефіциту примірників.

Повернення навчальної літератури здійснюється за графіком, який складається бібліотекою і оприлюднюється заздалегідь, відповідно для кожного курсу з урахуванням терміну закінчення семестра. Припускається 3-денна затримка повернення, після якої студенту виноситься догана за порушення "Правил користування бібліотекою".

Подальше отримання книг можливе тільки після відшкодування за втрачену літературу (згідно з п. 2.14)Якщо розрахунок здійснився під час масової видачі підручників на наступний семестр, студент отримає книги не раніше закінчення видачі.

2.18. Видача навчальної літератури студентам.

Навчальна література видається на початку семестра на термін вивчення предмету в кількості, що відповідає матеріальним можливостям бібліотеки.

Для чіткого своєчасного забезпечення учбового процесу видача навчальної літератури здійснюється водночас всій групі. Графік видачі встановлюється за домовленістю зі старостами груп. Поза графіком обслуговуються студенти, відсутні на час групової видачі з причин, визнаних поважними зав. відділеннями.

2.19. Повний розрахунок студентів з бібліотекою (з обов¢язковою відповідною позначкою в "Обхідному листі") передбачається у випадках:

¨     закінчення училища і отримання диплому;

¨     оформлення академвідпустки;

¨     відрахування з училища.

2.20. Викладачі здають всю літературу до початку літньої відпустки.

2.21. За порушення правил користування бібліотекою студент може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки. 3.Обов¢язки бібліотеки з обслуговування читачів.

3.1. Створювати умови для повного використання бібліотечного фонду та роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

3.2. Дбати про культуру обслуговування читачів.

3.3.  Формувати в читачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання.

3.4.  Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданої читачам літератури.

3.5.  Формувати фонд згідно з потребами навчально-методичної, культурно-виховної роботи училища.

Календар Знаменних і пам'ятних дат

Президент підписав Указ (№361/2017)  «Про оголошення в Україні 2018 року 

Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

 

2018 РІК В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РОКОМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 

Європа оголосила 2018 й рік Роком культурної спадщини (Year of Cultural Heritage).

 

ЮНЕСКО продовжить протягом 2018 року   відзначення  таких  міжнародних  десятиліть,  які  були  оголошені  Генеральною  Асамблеєю  ООН:  

 

2011–2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього  руху  

 

2010–2020 роки – Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з  опустеленням  

 

2011–2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН  

 

2011-2020 роки – Третє Міжнародне десятиліття за викорінення  колоніалізму  

 

2013–2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур  

 

2014–2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх  

 

2015–2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського  походження  

 

2016-2025 роки – Десятиліття дій Організації Об`єднаних націй з проблем харчування

 

2018 рік - Рік відновлення і реставрації культурної спадщини в Україні

 

Законодавча база охорони архітектурної спадщини в Україні:

 Закони України:

 “Про охорону культурної спадщини”,

•  “Про архітектурну діяльність”,

•  “Про основи містобудування”, 

• “Про планування і забудову територій”,

•  “Про охорону археологічної спадщини”,

•  “Про природно-заповідний фонд”, 

• “ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

• “ Про місцеві державні адміністрації”;

•   Державний земельний кадастр України;

•   Міжнародні договори у сфері охорони культурної спадщини, 

які ратифіковані Верховною Радою України 

 


На державному рівні:

 

Продовжиться реалізація плану заходів з відзначення 

100-річчя подій  Української  революції  1917–1921  років –  

першого  досвіду українського  державотворення  у  XX  столітті.  

Кабінет  Міністрів  України  затвердив  розроблений  

Українським  інститутом  національної  пам’яті  проект  

розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з  відзначення  100-річчя  

подій  Української  революції  1917–1921  років  та  вшанування 

пам’яті її учасників на період до 2021 року». 


Важливі дати року:

 

 • · 22 січня – IV Універсал Української Центральної Ради. 

Проголошення  самостійності та незалежності України;  

 

 • ·  29 січня – 100-річчя бою під Крутами; 

 

 • · 9  лютого  –  підписання  урядом  УНР  Брестського  (Берестейського)  мирного договору. Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина  визнали УНР самостійною державою; 

 

 ·  1 березня – Українська Центральна Рада ухвалила закон «Про грошову  одиницю УЦР», згідно з яким національною грошовою одиницею стала  гривня;  

 

 • ·  29  квітня  –Українська  Центральна  Рада  ухвалила  Конституцію  УНР.  Президентом  було  обрано  Михайла  Грушевського.  Державний  переворот.  Ліквідація  Української  Центральної  Ради.  Проголошення  гетьманом України П. Скоропадського;   

 

 • ·  листопад – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки;  

 

 • ·  грудень  –  зречення  влади  гетьманом  П. Скоропадським  на  користь  директорії. Відновлення Української
  Народної Республіки. 

Книги-ювіляри 2018 року:

 • 665 років – збірці новел «Декамерон» (1353) Джованні Боккаччо;
 • 485 років – роману «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533) Франсуа Рабле;
 • 425 років – п’єсі «Приборкання норовливої» (1593) Вільяма Шекспіра;
 • 210 років - першій частині драми «Фауст» (1808) Йогана Вольфганга Гете;
 • 200 років – поемі «Паломництво Чайльд Гарольда» (1818) Джорджа Гордона Байрона;
 • 195 років – історичному роману «Квентін Дорвард» (1823) Вальтера Скотта;
 • 190 років – поемі «Полтава» (1828) Олександра Пушкіна;
 • 185 років – повісті «Конотопська відьма» (1833) Григорія Квітки- Основ’яненка;
 • 185 років – роману «Євгенія Гранде» (1833) Оноре де Бальзака;
 • 180 років – історичній поемі «Пісня про царя Івана Васильовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова» (1838) Михайла Лєрмонтова;
 • 180 років – роману «Пригоди Олівера Твіста» (1838) Чарльза Діккенса;
 • 175 років – роману «Консуело» (1843) Жорж Санд;
 • 175 років – оповіданню «Золотий жук» (1843) Едгара По;
 • 170 років – роману «Домбі і син» (1848) Чарльза Діккенса;
 • 170 років – роману «Ярмарок марнославства» (1848), Вільяма Теккерея;
 • 150 років – роману «Діти капітана Гранта» (1868) Жуля Верна;
 • 140 років – роману «П’ятнадцятирічний капітан» (1878) Жуля Верна;
 • 135 років – драмі «Не судилося» (1883) Михайла Старицького;
 • 135 років – роману «Острів скарбів» (1883) Роберта-Луїса Стівенсона;
 • 65 років – роману «Огненне коло» (1953) Івана Багряного;
 • 50 років- історичному роману «Диво» (1968) Павла Загребельного;
 • 45 років – трилогії «Тореадори з Васюківки» (1973) Всеволода Нестайка;
 • 45 років- роману «Смерть у Києві» (1973) Павла Загребельного;
 • 35 років- історичному роману «Я, Богдан» (1983) Павла Загребельного.
Жовтень-2018


Малює жовтень багрянисту осінь;

Палітра барв лежить по всій землі.

І неба неповорно ніжна просинь

Виблискує у райдужній імлі.

 

         1  Міжнародний день музики. Відзначається щорічно за рішенням Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО з ініціативи Д. Шостаковича

• Міжнародний день людей похилого віку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/45/106


• День ветерана. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 24.09.2004 року № 1135/2004

 

• Всесвітній день архітектури. Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня за рішенням 20-ї Генеральної Асамблеї Міжнародної спілки архітекторів

 

• 250 років від дня народження Івана Матвійовича Муравйова-Апостола (1768–1851), українського письменника-просвітителя, перекладача, вченого, критика

 

2  Міжнародний день боротьби проти насилля. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/271

 

• Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат)

 

• Міжнародний день соціального педагога

 

• 75 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943–2001), українського драматурга, поета, перекладача.                                                                  4. Всесвітній день захисту тварин.


• 100 років від дня народження Анатолія Панасовича Коломійця (1918–1997), українського композитора

 

• 60 років від дня народження Леоніда Григоровича Кононовича (1958), українського письменника, перекладача, майстра детективного жанру

 

5.  Всесвітній день учителя. Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання 

Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів

• 145 років від дня народження Михайла Юрійовича Яцківа (1873–1961), українського письменника

 

7 . День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 11.09.1994 року № 513/1994

 

8 . День юриста. Відзначається щорічно в цей день відповідно до Указу Президента України від 16.09.1997 року № 1022/1997.

9. Всесвітній день пошти. Відзначається в рамках ООН

 

• 55 років від дня народження Павла Івановича Вольвача (1963), українського письменника

 

10 .Всесвітній день психічного здоров’я. Проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я

 

• День працівників стандартизації та метрології. Відзначається щорічно в цей день відповідно до Указу Президента України від 08.10.2002 року № 910/2002

 

12 .115 років від дня народження Якова Васильовича Майстренка (1903–1987), українського драматурга, перекладача

 

• 50 років від дня народження Андрія Юрійовича Цаплієнка (1968), українського тележурналіста, письменника

 

14 Покрова Пресвятої Богородиці

 

• День захисника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 14.10.2014 року № 806/2014.


• День українського козацтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 07.08.1999 року № 966/1999

 

• День художника. Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 09.11.1998 року № 1132/1998.

• День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента від 05.10.2004 року № 1178/2004

 

15.  Міжнародний день сільських жінок

 

• Міжнародний день «Білої тростини» (день сліпих та слабозорих)

16 Всесвітній день продовольства

 

• День Шефа (день Боса)

 

• 100 років від дня народження Олександра Миколайовича Підсухи (1918–1990), українського письменника

 

17. Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/196

 

18. 150 років від дня народження Євгенії Іванівни Ярошинської (1868–1904), української письменниці, етнографа, педагога, перекладача, фольклориста

 

20. Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.


• День працівників целюлозно-паперової промисловості. Відзначається щорічно в третю суботу жовтня відповідно до Указу Президента України від 01.10.2008 року № 885/2008

 

• 130 років від дня народження Якова Андрійовича Мамонтова (1888–1940), українського драматурга, театрознавця

 

21 .День працівників харчової промисловості. Відзначається щорічно в третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 08.08.1995 року № 714/95

 

23 .125 років від дня народження Пилипа Омеляновича Козицького (1893–1960), українського композитора

 

24 День Організації Об’єднаних Націй. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2782 (XXVІ)

 

• Всесвітній день інформації щодо розвитку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ)

 

25.  180 років від дня народження Жоржа Бізе (1838–1975), французького композитора.

• 110 років від дня народження Дмитра Івановича Чепурного (1908–1944), українського поета, перекладача

27. Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

 

• 100 років з часу встановлення першого в Україні пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Ромни

28 .День вигнання нацистів з України (1944). Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 20.10.2009 року № 836/2009

 

• День автомобіліста і дорожника. Відзначається щорічно в останню неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 13.10.1993 року № 452/1993

 

31. 80 років від дня народження Леоніда Васильовича Череватенка (1938–2014), українського поета, сценариста, мистецтвознавця, кінокритика.
 

Вересень 2018! 

 

1 День знань. Відзначається щорічно з 1984 року


• 100 років від дня народження Ігоря Васильовича Качуровського (1918–2013), українського поета, перекладача, прозаїка, літературознавця, педагога, радіожурналіста.
2.День м.Одеси

 

• День підприємця. Відзначається в першу неділю вересня відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 року № 1110/1998

 

5.  Міжнародний день благодійності. Міжнародний день благодійності, затверджений 17.12.2012 року на 58-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН


• 450 років від дня народження Томмазо Кампанелли (1568–1639), італійського філософа, поета, політичного діяча

 

7 День військової розвідки України. Відзначається відповідно до Указу Президента України від 12.01.1996 року № 52/96 в другу суботу вересня

 

8 Міжнародний день письменності. Відзначається щорічно відповідно до рішення  14-ї сесії ЮНЕСКО 1.141 

 

• Міжнародний день солідарності журналістів. Відзначається щорічно з 1958 року відповідно до рішення IV конгресу Міжнародної організації журналістів. Приурочений до дня пам’яті Ю. Фучика

• День українського кіно. Відзначається в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України від 12.01.1996 року № 52/1996

• День фізичної культури і спорту. Відзначається в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України від 12.01.1996 року № 52/1996

 

• День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Відзначається в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України від 12.01.1996 року №  52/1996

 

• 120 років від дня народження Наталії Михайлівни Ужвій (1898–1986), української актриси, народної артистки


 

 

• 190 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828–1910), російського письменника

 

• 75 років від дня народження Валерія Павловича Лапікури (1943), українського журналіста, письменника

 

10 Всесвітній день запобігання самогубствам

 

15 Міжнародний день демократії. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 08.11.2007 року

 

• День фармацевтичного працівника. Відзначається в третю суботу вересня відповідно до Указу Президента України від 07.09.1999 року № 1128/1999.


 

• День винахідника і раціоналізатора. Відзначається в третю суботу вересня відповідно до Указу Президента України від 16.08.1994 року № 443/1994

 

16  Міжнародний день збереження озонового шару. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/114

 

• День працівника лісу. Відзначається в третю неділю вересня відповідно до Указу Президента України від 28.08.1996 року № 356/1993

 

17  День рятівника. Відзначається щорічно в цей день відповідно до Указу Президента України від 12.09.2008 року № 830/2008

 

20. 140 років від дня народження Ептона Білла Сінклера (1878–1968), американського письменника

 

• 135 років від дня народження Михайла Івановича Жука (1883–1964), українського художника, письменника

 

• 70 років від дня народження Джорджа Мартина (1948), американського письменника

 

21  Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста

 

• Міжнародний день миру. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/282

• 75 років від дня народження Сергія Миколайовича Руднєва (1943), українського поета, прозаїка, публіциста

 

22. День партизанської слави. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 30.10.2001 року № 1020/2001

 

23. День машинобудівника. Відзначається в четверту неділю вересня відповідно до Указу Президента України від 08.09.1993 року № 361/1993.
26 .Європейський день мов. Відзначається щорічно з 2001 року

 

• 125 років від дня народження Микити Павловича Годованця (1893–1974), українського поета-байкаря

 

27.  Свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

• Всесвітній день туризму. Відзначається щорічно в день затвердження Статуту Всесвітньої туристичної організації (ВТО)
28. 215 років від дня народження Проспера Меріме (1803–1870), французького письменника.
• 200 років від дня народження Йосафата Миколайовича Кобринського (1818–1901), українського педагога, громадського діяча

• 100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970), українського педагога, письменника• 95 років від дня народження Ростислава Феодосійовича Самбука (1923–1996), українського письменника

 

30 . День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

 

• Всеукраїнський день бібліотек. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 14.05.1998 року № 471/1998.• День усиновлення. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 27.11.2008 року № 1088/2008

Серпень 2018


Серпень плаче осіннім дощем,

В смуток миті вгорнувши останні,

Крізь багряну імлу на світанні

Літо вдалеч курличе ключем.

2. 125 років від дня народження Костя Степановича Буревія (1888–1934), українського письменника, публіциста, театрознавця .

4.День національної поліції України. Відзначається відповідно до Указу Президента України від 09.12.2015 року № 693/2015.
6 .Всесвітній день за заборону ядерної зброї

9. День святого великомученика і цілителя Пантелеймона

12.Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/120

 

День будівельника. Відзначається в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 22.07.1993 року № 273/93 

 

День працівників ветеринарної медицини. Відзначається в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 01.11.2001 року № 1035/2001

 

15День археолога. Відзначається відповідно до Указу Президента України від 06.08.2008 року № 694/2008

190 років від дня народження Степана Івановича Пономарьова (1828–1913), українського філолога, бібліографа

 

16.60 років від дня народження Мадонни (Мадонни Луїзи Вероніки Чикконе) (1958), американської співачки, композитора, кіноактриси, продюсера, кінорежисера, дитячої письменниці

 

19 Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Свято Спаса

 

День пасічника. Відзначається щорічно в цей день відповідно до Указу Президента України від 15.08.1997 року 815/1997

 

23День Державного Прапора України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 23.08.2004 року № 987/2004 

 

24 День Незалежності України (1991). Відзначається щорічно як державне загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної Ради України від 20.02.1992 року № 2143-XII.

25 День авіації України. Відзначається в останню суботу серпня відповідно до Указу Президента України від 16.08.1993 року № 305/1993.

26 День шахтаря. Відзначається в останню неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 16.08.1993 року № 304/1993.

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.

110 років від дня народження Валентина Гавриловича Литвиненка (1908–1979), українського письменника, живописця, графіка.

100 років від дня народження Олени Нилівни Яблонської (1918–2009), української художниці, графіка.

29 Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Горіховий Спас

150 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької (Старицька-Черняхівська) (1868–1941), української письменниці.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru