Рейтинговий список здобувачів освіти  (за результатами ІІ півріччя 2023 -2024 н.р.) I курс (на основі базової загальної середньої освіти)

Рейтинговий список студентів спеціальності 221 Стоматологія за освітньо-прфесійною програмою «Стоматологія ортопедична» (за результатами І півріччя 2023-2024 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за освітньо-прфесійною програмою  « Лабораторна діагностика»
(за результатами ІІ півріччя 2023-2024 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-прфесійною програмою  «Фармація,промислова фармація»
(за результатами IІ півріччя 2023-2024 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-прфесійною програмою  «Сестринська справа»
(за результатами І півріччя 2023-2024 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-прфесійною програмою  «Лікувальна справа»
(за ІІ півріччя 2023-2024 н.р.)

Рейтинговий список студентів спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-прфесійною програмою «Акушерська справа»
(за ІІ півріччя 2023-2024 н.р.)