22 Немає такої сфери діяльності, яка за    вагомістю та важливістю могла б зрівнятися з професією медичного  працівника. Найгуманніша, найблагородніша,   найпотрібніша – вона   завжди й усюди була   в  центрі суспільної   уваги та довіри.   Приходити на допомогу в найважчі хвилини,   брати на себе відповідальність за найцінніший дар людини – її здоров’я - саме цьому навчають досвідчені викладачі в КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж", яке має свою історію: перша медична школа медсестер, курси помічників санітарного лікаря та помічників лікаря епідеміолога, фельдшерсько – акушерська школа, військово - морське медичне училище.  

  Підготовка майбутніх медичних фахівців у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" здійснюється за традиціями, які склалися з моменту його створення. Сьогодні - це медичний навчальний заклад фахової перевищої освіти, в діяльності якого органічно поєднуються сучасні досягнення фахової передвищої освіти України з прогресивними реформами в охороні здоров’я України.                                       

IMG 9d15b8ed8669210695d47ed211a4dc3d V

DAV 1728

     Майже 2000 студентів здобувають медичну освіту з чотирьох спеціальностей: «Медсестринство» (ОПП«Сестринська справа»,«Лікувальна справа», «Акушерська справа»), «Технології медичної діагностики та лікування» (ОПП«Лабораторна діагностика»), «Фармація, промислова фармація» (ОПП«Фармація, промислова фармація»), «Стоматологія» (ОПП«Стоматологія ортопедична»).

     Успішна діяльність навчального закладу забезпечується творчим підходом директора Лапая В.С. до управління коледжем, створенням умов для ефективного здійснення освітнього процесу.

    КЗ DAV 1712"Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"  - потужний за матеріально- технічною базою навчальний заклад.   Теоретичні й практичні   заняття проводяться у трьох   навчальних   корпусах. Оснащення   аудиторій, кабінетів, лабораторій   постійно модернізується за рахунок   придбань наочності та обладнання   сучасного рівня.

                Практична підготовка студентів здійснюється на базі провідних закладів охорони здоров'я міста Одеса та області із залученням досвідчених фахівців. Рівень знань випускників дозволяє їм професійно виконувати свої обов’язки, успішно продовжувати навчання в провідних медичних вузах України, Польщі, Болгарії, Німеччини.

    Вирішальним в підготовці спеціалістів високого ґатунку є створення нового механізму взаємодії всіх учасників освітнього процесу, плідна співпраця творчого об’єднання керівництва, викладачів і студентів.

     За багато років у коледжі сформувався професійно - компетентний колектив з високим науковим, творчим рівнем, педагогічною культурою викладання. Серед викладачів коледжу: Заслужений лікар України, 4 Заслужених працівника освіти України, Відмінник освіти України, 6 кандидатів наук, 41 - викладач-методист, 50 викладачів вищої категорії. За успіхи в роботі коледж неодноразово нагороджувався Почесною грамотою «100 кращих підприємств України» в номінації «Освіта», Почесною грамотою в номінації «Сучасна освіта в Україні», Подяками Ради директорів ЗФПО Одеської області.

     У коледжі створені великі можливості для розвитку творчих здібностей студентів. Науково–дослідницька робота проводиться в предметних студентських гуртках. Кращі роботи презентуються на науково – практичних конференціях. Цікаво проходять і конкурси професійної майстерності, круглі столи, дебати, інтелектуальні ігри.

     Вихованню здорового молодого покоління сприяють заняття фізичною культурою та спортом. Збірна команда коледжу - постійний переможець обласних спартакіад.

     Студентське життя у КЗ ООБМФК цікаве, насичене, яскраве. Здорова морально-психологічна атмосфера сприяє формуванню соціальнозрілої, творчої, освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самостійного застосування навичок та вмінь, самоосвіти, постійного оновлення знань, швидкої орієнтації в умовах стрімкого розвитку суспільства.

https://youtu.be/uT-dMWa04qk