22 Немає такої сфери діяльності, яка за     вагомістю та важливістю могла б зрівнятися з професією медичного   працівника. Найгуманніша,   найблагородніша,   найпотрібніша – вона   завжди й усюди була   в  центрі суспільної   уваги та довіри.   Приходити на допомогу в   найважчі хвилини,   брати на себе відповідальність за найцінніший дар людини – її здоров’я - саме цьому навчають досвідчені викладачі в Одеському обласному базовому медичному училищі, яке має свою історію: перша медична школа медсестер, курсипомічників санітарного лікаря та помічників лікаря епідеміолога, фельдшерсько – акушерська школа, військово - морське медичне училище.

История сучас 1

     Підготовка майбутніх медичних фахівців вОдеському обласному базовому медичному училищі здійснюється за традиціями, які склалися з моменту його створення. Сьогодні - це вищий медичний навчальний заклад І рівня акредитації, в діяльності якого органічно поєднуються сучасні досягнення національної вищої школи України з прогресивними реформами в охороні здоров’я України.                                            DAV 1728

     Майже 2000 студентів здобувають медичну освіту з чотирьох спеціальностей: «Медсестринство» (спеціалізації «Сестринська справа»,«Лікувальна справа», «Акушерська справа»), «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Лабораторна діагностика»), «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація «Фармація»), «Стоматологія» (спеціалізація «Стоматологія ортопедична»).

     Успішна діяльність навчального закладу забезпечується творчим підходом директора Лапая В.С. до управління училищем, створенням умов для ефективного здійснення освітнього процесу.

     DAV 1712Одеське обласне базове медичне   училище - потужний за матеріально-   технічною базою навчальний заклад.   Теоретичні й практичні   заняттяпроводяться у трьох   навчальних   корпусах. Оснащення   аудиторій, кабінетів, лабораторій   постійно модернізується за рахунок   придбань наочності та обладнання   сучасного рівня.

                Практична підготовка студентів здійснюється на базі провідних лікувально-профілактичних установ міста Одеса та області із залученням досвідчених фахівців. Рівень знань випускників дозволяє їм професійно виконувати свої обов’язки, успішно продовжувати навчання в провідних медичних вузах України, Польщі, Болгарії, Німеччини.

    Вирішальним в підготовці спеціалістів високого ґатунку є створення нового механізму взаємодії всіх учасників освітнього процесу, плідна співпраця творчого об’єднання керівництва, викладачів і студентів.

     За багато років в училищі сформувався професійно - компетентний колектив з високим науковим, творчим рівнем, педагогічною культурою викладання. Серед викладачів училища:Заслужений лікар України, 4 Заслужених працівника освіти України, 3 Відмінника освіти України, 14 кандидатів наук, 44 - викладача методиста, 113 викладачів вищої категорії. За успіхи в роботі училище неодноразово нагороджувалось Почесною грамотою «100 кращих підприємств України» в номінації «Освіта», Почесною грамотою в номінації «Сучасна освіта в Україні», Подяками Ради директорів ВНЗ І – ІІ рівня акредитації Одеської області.

     В училищі створені великі можливості для розвитку творчих здібностей студентів. Науково–дослідницька робота проводиться в предметних студентських гуртках. Кращі роботи презентуються на училищних та міжвузівських науково – практичних конференціях.Цікаво проходять і конкурси професійної майстерності, круглі столи, дебати, інтелектуальні ігри.

     Вихованню здорового молодого покоління сприяють заняття фізичною культурою та спортом. Збірна команда училища - постійний переможець обласних спартакіад.

     Студентське життя в ООБМУ цікаве, насичене, яскраве. Здорова морально-психологічна атмосфера сприяє формуванню соціальнозрілої, творчої, освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самостійного застосування навичок та вмінь, самоосвіти, постійного оновлення знань, швидкої орієнтації в умовах стрімкого розвитку суспільства.