Сучасні педагогічні ідеї і положення потребують розширення меж пошукової діяльності методичної роботи навчального закладу в освітньому середовищі з метою впровадження та удосконалення інновацій в усі сфери педагогічної діяльності. Тому методичний кабінет Комунального  закладу «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» у 2023–2024 навчальному році працює над вивченням науково-методичної проблеми «Розвиток професійних компетентностей медичного фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій».

Основні напрямки методичної роботи у коледжі у 2023-2024 н.р.:

 1. З метою ефективного забезпечення освітнього процесу та вдосконалення змісту, форм та методів навчальної діяльності:
  -   продовжити роботу над створенням професійних блогів, сайтів викладачів;
  -   продовжити поповнення бази електронних посібників;
  - зосередити увагу на якості підготовки здобувачів освіти до участі у міжнародних,          всеукраїнських та обласних олімпіадах, конкурсах, семінарах та вебінарах.
 2. Продовжити використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання.
 3. З метою покращення якості практичної підготовки, продовжити роботу по створенню відео-алгоритмів практичних навичок.
 4. Впроваджувати дотримання правил академічної доброчесності серед педагогічних працівників та здобувачів освіти.
 5. Продовжити роботу над методичною проблемою: «Розвиток професійних компетентностей медичного фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій».
 6. Продовжити проводити прямі заміри практичних навичок та комплексні контрольні роботи з дисциплін з метою постійного відстеження результативності навчання та динаміки успішності здобувачів освіти, підвищення відповідальності кожного викладача за результати своєї роботи та удосконалення системи контрольно-аналітичної діяльності.
 7. З метою формування національної свідомості, виховання любові до рідної мови та підняття престижу української мови організувати та провести низку літературно-мовних заходів.
 8. Продовжувати роботу у напрямку зміцнення та покращення матеріально-технічної бази коледжу.
 9. Продовжити роботу у напрямку інтелектуально-духовного виховання студентів, розвитку пізнавального інтересу, формування потреби самостійно здобувати знання та застосовувати їх у практичній діяльності шляхом організації пошукової та дослідницької роботи зі здобувачами освіти.
 10. Впроваджувати нові форми і методи профорієнтаційної роботи.

             АТЕСТАЦІЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НАКАЗ про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році  

НАКАЗ по основній діяльності, про атестацію педагогічних працівників у 2024 р.

НАКАЗ про атестацію педагогічних працівників у 2023 р.

НАКАЗ про затвердження атестаційної комісії на 2022-2023 н.р.

ГРАФІК проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.

Перспективний план проходження атестації педагогічними працівниками 2020-2025 рр.

 Перспективний план підвищення кваліфікації на 2023 рік

Рекомендації педагогічним працівникам щодо підвищення кваліфікації

Суб'єкти підвищення кваліфікації

1. КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради

2. Полтавський університет економіки і торгівлі

3. Міжнародний гуманітарний університет

4. Академія інноваційного розвитку освіти

5. Сумський державний університет центр розвитку кадрового потенціалу

6. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

 

Звіт про навчально-педагогічну діяльність КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" 2021-2022 н.р.

Звіт про навчально-педагогічну діяльність КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" 2022-2023 н.р.

 

                          АНКЕТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика в 2023р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика в 2023р.

 Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Сестринська справа в 2023р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Сестринська справа в 2023р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лікувальна справа в 2023р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лікувальна справа в 2023р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Акушерська справа в 2023р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Акушерська справа в 2023р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Стоматологія ортопедична в 2023р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Стоматологія ортопедична в 2023р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Фармація, промислова фармація в 2023р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Фармація, промислова фармація в 2023р.

 

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика в 2024р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика в 2024р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Сестринська справа в 2024р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Сестринська справа в 2024р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лікувальна справа в 2024р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Лікувальна справа в 2024р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Акушерська справа в 2024р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Акушерська справа в 2024р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Стоматологія ортопедична в 2024р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Стоматологія ортопедична в 2024р.

Анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Фармація, промислова фармація в 2024р.

ЗВІТ за результатами опитування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу та якості змісту освітньо-професійної програми Фармація, промислова фармація в 2024р.

 

РЕЙТИНГ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НАКАЗ про створення ради з якості освіти у КЗ ООБМФК