СТАТУТ КЗ  ООБМФК

КОНЦЕПЦІЯ КЗ ООБМФК

СТРАТЕГІЯ КЗ ООБМФК

 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією і профспілковим комітетом Комунального закладу "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" на 2023-2027 роки

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №1 ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" на 2023-2027 роки

Правила внутрішнього розпорядку для працівників і здобувачів освіти Комунального закладу «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

 Положення про організацію освітнього процесу у КЗ  "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Звіт за результатами обговорення проєкту положення про освітній процес КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" у 2022 році

Положення про організацію освітнього процесу у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" 2023 р.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої  освіти у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про порядок розробки, затвердження, періодичний перегляд та закриття освітньо-професійних програм у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про реалізацію здобувачами освіти  права на вільний вибір навчальних дисциплін  у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про індивідуальний  навчальний план здобувача освіти   КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про критерії та порядок оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про реалізацію права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про визнання/перезарахування результатів навчання, здобутих, шляхом формальної, неформальної та/або інформальної  освіти здобувачами освіти  у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про академічну доброчесність у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про організацію інклюзивного навчання у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про організацію та проведення практичної підготовки здобувачів освіти у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про  практичну підготовку здобувачів освіти у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» 2023 р.

Положення про організацію та проведення атестації здобувачів освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-професійної програми "Лабораторна діагностика" КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про організацію та проведення атестації здобувачів освіти спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми "Лікувальна справа" КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про організацію та проведення атестації здобувачів освіти спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми "Акушерська справа" КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про організацію та проведення атестації здобувачів освіти спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми "Сестринська справа" КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про організацію та проведення атестації здобувачів освіти спеціальності 221 Стоматологія освітньо-професійної програми "Стоматологія ортопедична" КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про організацію та проведення атестації здобувачів освіти спеціальності 226  Фармація, промислова фармація освітньо-професійної програми "Фармація, фармація промислова" КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

 Порядок призначення, виплати та розміри стипендіального забезпечення здобувачів освіти КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про раду роботодавців у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про порядок запобігання  і врегулювання конфліктних ситуацій  у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про дистанційне навчання у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про огляд-конкурс кабінетів (лабораторій) у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж

Положення про науково-студентські гуртки   у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про методичну раду КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»  

Положення про адміністративну раду КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про педагогічну раду КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

 Положення про навчально-методичний комплекс забезпечення освітнього компонента в КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про навчальну та робочу навчальну програму освітнього компонента у КЗООБМФК

Положення про про організацію роботи вебсайту  КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про циклову комісію КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про студентське самоврядування  у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про атестацію педагогічних працівників КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про атестацію педагогічних працівників КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» 2023 р.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників  КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності педагогічних працівників у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про підготовчі курси Комунального закладу «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про проведення профорієнтаційної роботи у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про опитування учасників освітнього процесу шляхом анкетування у КЗ "Одеський обласний  базовий медичний фаховий коледж"

 Положення про відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок здобувачами освіти КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж "

Положення про навчально-виховну комісію  КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж " 

Положення про переривання навчання та наданння академічної відпустки здобувачам освіти КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця регіонального замовлення у КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж"

 Положення щодо протидії булінгу у КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»

Положення про гуртожиток КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»