20 червня 2023 року, напередодні закінчення навчального року, на базі Центру телекомунікаційної медицини Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації було проведено чергове засідання Ради роботодавців коледжу. Засідання було присвячено підведенню підсумків підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами та навчальними планами, розробленими або оновленими в 2022 році за їх участю.
  Протягом року члени ради проводили роботу в колективах закладів охорони здоров’я з надання інформації стосовно змісту програм, компетентностей, результатів, що повинні досягти майбутні фахівці під час навчання.
  Робота Ради роботодавців сприяла зворотному зв’язку стейкхолдерів, проведенню опитування шляхом анкетування як роботодавців, так і випускників коледжу. Результати такої діяльності сприяють проведенню моніторингу та самооцінюванню освітньо-професійних програм, надають можливість робити висновки та у разі потреби вносити зміни у зміст підготовки фахівців.
 На засіданні обговорювались питання практичної підготовки, взаємодії працівників ЗОЗ з методичними керівниками коледжу під час проведення виробничих та переддипломних практик, участі у проведенні захисту практики та атестації здобувачів освіти.
 Особливий акцент був зроблений на сприяння працевлаштуванню, організації зустрічей роботодавців з випускниками коледжу з метою залучення до роботи в медичних закладах.
  Колектив коледжу щиро дякує за співпрацю.

изображение viber 2023 06 21 14 21 53 601изображение viber 2023 06 21 14 21 49 950

atmgr gWWHh0Xayuatmgr fGA7riQvXy