Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність  – 221 Стоматологія

Освітньо-професійна програма  – Стоматологія ортопедична

Кваліфікація – технік зубний

Форма навчання – денна

Основа навчання – бюджет/контракт

Термін навчання:

- 3 роки на основі базової загальної середньої освіти (база 9класів)

- 2 роки на основі повної загальної середньої освіти (11класів)

       
фото1  Відомості про хвороби зубів та їх лікування     знаходять в стародавніх єгипетських папірусах,     китайських сувоях, працях великих давньогрецьких   лікарів. Спочатку людина, яка займалася       лікуванням  зубів, поєднувала в своїй роботі   функції  як стоматолога так і зубного техніка. І   тільки з поширенням протезування професія   зубного техніка стала самостійною.

    Зубний технік – це спеціаліст, який займається   лабораторними етапами виготовлення зубних     протезів. Його діяльність відбувається в тісній     співпраці стоматолога-ортопеда, до обов’язків якого входить зняття зліпків із зубів пацієнта і встановлення протезів, підбір кольору та форми, вибору відповідного матеріалу. Зубний технік реалізує ідеї по протезуванню зубів разом з лікарем і пацієнтом. Від якості його роботи залежить успіх всього процесу протезування.

За фото5останні роки розвиток стоматологічної техніки, матеріалів та методів протезування зубів протікає дуже стрімко: з’являються нові сучасні матеріали, технічні засоби та новітній інструментарій. Все це робить професію зубного техніка дуже актуальною, затребувану на ринку праці, високооплачувану, а головне, цікавою для самого спеціаліста.   

Зубний технік повинен володіти знаннями:

 • будови зубо-щелепної системи людини, аномалій прикусів, травм зубів та щелеп;
 • властивостей зуботехнічних матеріалів;
 • способів моделювання та виготовлення протезів;
 • принципів клінічних етапів і технології виготовлення зубних протезів та апаратів;
 • правил техніки безпеки при роботі з зуботехнічними матеріалами та обладнанням;
 • правил гігієни та санітарії;                                                    
 • відомостей щодо стоматологічних захворювань.фото3

Зубний технік повинен, застосовуючи знання:

 • виготовляти знімні пластинкові протези як при частковій так і при повній втраті зубів;
 • проводити починку знімних протезів;
 • виготовляти знімні імедіат-протези;
 • виготовляти пластмасові коронки та мостовині протези;
 • виготовляти металеві штамповані коронки та штамповано-паяні мостовині протези;
 • виготовляти куксові штифтові -вкладки;
 • виготовляти суцільнолиті коронки та мостовині протези з облицюванням;
 • виготовляти литі бюгельні протези з кламерною системою фіксації;
 • виготовляти основні елементи ортодонтичних апаратів;
 • виготовляти основні види щелепно-лицевих апаратів при дефектах щелепно-лицевої області;
 • виготовляти лікувально-профілактичні щелепно-лицеві апарати (шини);
 • використовувати інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.

фото6 Підготовка зубних техніків здійснюється  на базі   КЗ  ООБМФК вже понад 25 років.  Освоїти майбутню   професію студентам  допомагають викладачі –   досвідчені фахівці, які завжди готові поділитися   своїми знаннями, навичками та виховують  у   студентів професійно важливі якості:   спостережливість, просторове мислення,   акуратність, стійкість до монотонності,   вправність рук.

 Навчальний процес забезпечено  сучасною   матеріально-технічною базою, комп’ютерним   обладнанням та мультимедійними установками. Практичні  заняття проводяться  в просторих та добре оснащених зуботехнічним обладнанням кабінетах та лабораторіях, в  яких є все для оволодіння сучасними методами  зубопротезної техніки: піч для обпалу кераміки, піч для пресування кераміки, термопрес для пластмаси, сучасна ливарня для сталі, паралелометр, зуботехнічні матеріали для протезування.

       Можливість закріпити та підвищити якість виконання набутих навичок та вмінь студенти мають в період проходження виробничих та переддипломних практик в стоматологічних закладах міста та фото2області. 

Після отримання диплому випускники коледжу працюють у зуботехнічних лабораторіях, які знаходяться у спеціальних інститутах протезування, у стоматологічних клініках та поліклініках.

Студентські роки - це найкраща пора в житті людини, яка запам’ятовується на усе життя. Студенти спеціальності мають можливість не тільки добре вчитися, а й з користю і задоволенням проводити вільний час: брати участь у студентських конференціях, різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях та інше. Майбутні зубні техніки в стінах коледжу зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної культури, з чіткою громадською позицією, прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.