Галузь знань–  22 Охорона здоров’я

Спеціальність – 223 Медсестринство

Освітньо-професійна програма – Акушерська справа

Кваліфікація – акушерка

Форма навчання – денна

Основа навчання – бюджет/контракт

Термін навчання:2 роки 5 місяців  на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів)

Підготовка фахівців спеціальності «Акушерська справа» розпочалася з  1933 року на базі Одеського медичного училища №1. За роки діяльності 1коледж підготував і випустив більш ніж 6000 акушерок. На сьогоднішній день на спеціальності  «Акушерська справа» КЗ ООБМФК навчається близько 100 студентів.

Кожного року до КЗ ООБМФК приходять навчатися студенти, які мріють отримати фах акушерки. Значимість цієї професії переоцінити важко, адже саме від акушерки, від її досвіду, знань і навичок залежить життя і здоров'я матері і дитини.                                                                        

Ця професія надзвичайна. Адже саме акушерка слідкує за нормальним 2перебігом вагітності та пологів, надає допомогу вагітним, породіллям,  допомагає дитині з’явитись на світ, з перших хвилин народження забезпечує контакт матері  з дитиною, проводить профілактику ускладнень. Акушерка  володіє навиками надання невідкладної допомоги, повинна швидко приймати рішення у складних ситуаціях , постійно удосконалювати свої знання, володіти навичками  психологічної підготовки. Професія акушерки  нелегка, адже несе відповідальність а два життя – матері і дитини.

                            Акушерка  повинна володіти знаннями:

 • фундаментальних наук, сучасних інформаційних технологій, 5державної та іноземної мов, норм спілкування й уміти їх використовувати в професійній та соціальній діяльності;
 • основних положень нормативно-правових, законодавчих актів України, рекомендацій МОЗ України, діючих стандартів  та протоколів діяльності акушерки;
 • принципів організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в лікувально-профілактичних закладах;
 • принципів акушерської деонтології;
 • принципів основ санології.

                   

                          Акушерка  повинна, застосовуючи знання:

 • виконувати обстеження вагітних, роділь, породіль та гінекологічних хворих в умовах лікувально-профілактичних закладів акушерства та гінекології;
 • оцінювати стан здорової та хворої дитини, проводити об’єктивне обстеження;
 • надавати допомогу вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим в умовах лікувально-профілактичних 6закладів.
 • надавати невідкладну долікарську допомогу в умовах стаціонару та ФАПу;
 • проводити лікувально-діагностичні процедури;
 • виконувати призначення лікаря з догляду за гінекологічними хворими та породіллями з післяпологовими захворюваннями;
 • проводити профілактичні заходи, диспансерне спостереження за пацієнтами;
 • проводити санітарно-освітню роботу з питань охорони материнства та дитинства, етики сімейних відносин та планування сім’ї.

Підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється на основі традицій, що склалися в навчальному закладі за час його існування   завдяки досвіду педагогів у професійній підготовці та вихованні студентів.

4 Основою навчання студентів є поєднання   теоретичних знань з практичною   підготовкою. Заняття проводяться   висококваліфікованими викладачами в   аудиторіях, оснащених сучасними   технічними засобами. Практичні навички   відпрацьовуються в доклінічних кабінетах,   які в достатній мірі забезпечені муляжами   та фантомами, медичним інструментарієм, засобами догляду за пацієнтами.

Навчальна та виробнича практика проводиться на базі провідних 3акушерсько-гінекологічних установ, які мають сучасне медичне обладнання, з залученням досвідчених фахівців, що забезпечує якісну підготовку  майбутніх акушерок.

Випускники коледжу мають широкі можливості працевлаштування  в міських та районних акушерсько-гінекологічних закладах, пологових будинках, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах на посадах акушерки.

     Студентські роки - цікаві та незабутні. Нові знайомства, друзі, лекції, сесії, згуртований відпочинок, смішні життєві історії. Це перший крок у доросле життя, перші досягнення та перемоги, це неймовірні емоції та незабутні враження та події.

       Студенти акушерського відділення беруть активну участь у житті коледжу, творять і проектують своє успішне майбутнє, виявляють активну громадянську позицію, проявляють творчі таланти, є активними учасниками студентських науково-практичних конференцій, олімпіад, спортивних змагань. Щорічно в коледжі  проводяться заходи присвячені всесвітньому Дню матері та Дню акушерки, де широко популяризується професія акушерки.

 У коледжі в студентів поглиблюється пізнання світу, відбувається становлення гармонійно  розвиненої  особистості, з високим рівнем професіоналізму і найкращими  духовними якостями.