НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЛІЦЕНЗІЯ

СЕРТИФІКАТИ 

 

     ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ   ПРОГРАМИ

   "Освітня програма  профільної середньої освіти"

"Сестринська справа"

"Лікувальна справа"

"Акушерська справа"

"Фармація, промислова фармація"

"Лабораторна діагностика"

"Стоматологія ортопедична"

 

      Положення КЗ ООБМУ

Статут КЗ  ООБМФК

Правила внутрішнього розпорядку КЗ  ООБМУ

Положення про освітній процес КЗ  ООБМУ

Положення про педагогічну раду КЗ  ООБМУ

Положення про відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок КЗ ООБМУ

Положення про відрахування КЗ  ООБМУ

Положення про державну підсумкову атестацію студентів КЗ  ООБМУ

Положення про академічну відпустку КЗ  ООБМУ

Положення про переведення з контрактної форми навчання на бюджетну КЗ ООБМУ

Положення про порядок призначення, виплати та розміри стипендіального забезпечення КЗ  ООБМУ 

Штатний розпис КЗ ООБМУ

Кошторис КЗ  ООБМУ

Інформацiя про проведення тендерних процедур КЗ ООБМУ

Звіт про використання та надходження коштів КЗ  ООБМУ

Звіт про використання та надходження коштів, отриманих як плата за послуги КЗ ООБМУ

Пожежна безпека КЗ ООБМУ

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 Освітньо-професійна програма "Фармація, промислова фармація" 

Освітньо-професійна програма "Сестринська справа"  

    Освітньо-професійна програма "Стоматологія ортопедична"

    Освітньо-професійна програма "Лабораторна діагностика"

   Освітньо-професійна програма "Лікувальна справа"

Освітньо-професійна програма "Акушерська справа"