НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЛІЦЕНЗІЯ

Сертифікати молодший спеціаліст 

         Сертифікати фаховий молодший бакалавр

 

     ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ   ПРОГРАМИ

   "Освітня програма  профільної середньої освіти"

"Сестринська справа"

"Лікувальна справа"

"Акушерська справа"

"Фармація, промислова фармація"

 "Лабораторна діагностика"

 "Стоматологія ортопедична"

 

      Положення КЗ ООБМФК

Статут КЗ  ООБМФК

Положення про освітній процес КЗ  ООБМФК

Положення про педагогічну раду КЗ  ООБМФК 

Положення про відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок КЗ ООБМФК

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти в КЗ  ООБМФК

Положення про академічну відпустку КЗ  ООБМФК

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

Правила призначення, виплати та розміри стипендіального забезпечення  в КЗ  ООБМФК

Штатний розпис КЗ ООБМФК

Кошторис КЗ  ООБМФК

Інформацiя про проведення тендерних процедур КЗ ООБМФК

Звіт про використання та надходження коштів КЗ  ООБМУФК

Звіт про використання та надходження коштів, отриманих як плата за послуги КЗ ООБМФК

Пожежна безпека КЗ ООБМФК 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 Освітньо-професійна програма "Фармація, промислова фармація" 

Освітньо-професійна програма "Сестринська справа"  

    Освітньо-професійна програма "Стоматологія ортопедична"

    Освітньо-професійна програма "Лабораторна діагностика"

   Освітньо-професійна програма "Лікувальна справа"

Освітньо-професійна програма "Акушерська справа"