24 жовтня о 15.30, в приміщенні кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Одеського національного медичного університету (АУД. № 12) відбулась  сумісна науково – практична конференція кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Одеського національного медичного університету  та циклової комісії викладачів дисциплін основ медсестринства та догляду за хворими КЗООБМУ на тему: «Ішемічна хвороба серця, сучасні методи діагностики та лікування». 

      З доповідями – презентаціями приймали участь студенти КЗООБМУ та ОНМедУ. Студент училища  35 –А групи ОПП «Лікувальна справа» Кириленко Артем    виступив з доповіддю  на тему: «Порушення ліпідного обміну при ІХС», а студентка 212 групи ОПП «Акушерська справа» Міщенко Ірина – з доповіддю на тему :  «Дієтотерапія при ішемічній хворобі серця».

      Відповідальними були завуч кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії ОНМедУ, к.м.н., доцент Кравчук О.Є., методист КЗООБМУ Белецька Н.С., голова циклової комісії викладачів дисциплін основ медсестринства та догляду за хворими КЗООБМУ Шаригіна О.С.

6

7

8