Освіта в Україні на сучасному етапі перебуває у стані докорінних змін, що викликано новими вимогами суспільно-економічного життя, суть яких полягає в необхідності підвищення рівня підготовки здобувачів освіти, формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Вимоги та підхід до організації навчання за освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика» повинні відповідати сучасним тенденціям роботи в лабораторіях різного профілю. Для цього до освітнього процесу залучаються роботодавці, експерти галузі.
  12 травня 2023 року у форматі Zoom-конференції Ісаєва Ілона Тарасівна, роботодавець ТОВ "Смартлаб", прочитала гостьову лекцію «Питання сучасної лабораторної діагностики» для здобувачів освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика».

Screenshot 2 копіяScreenshot 9 копія

Screenshot 12 копія