Здобувачі освіти першого року навчання (груп 10, 11, 12, 13, 14 та 14А) спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» 14 червня 2023 року зустрілись з гарантом освітньо-професійної програми Киртокою Надією Віталіївною – гарантом освітньо-професійної програми, головою циклової комісії дисциплін основ медсестринства та догляду за хворими, головою методичного об'єднання викладачів терапевтичних дисциплін медичних коледжів Одеської області, викладачем вищої категорії, викладачем-методистом.
   Під час зустрічі гарант пояснила основні терміни та поняття, окреслила основні положення, ознайомила зі змістом освітньо-професійної програми, кількістю кредитів ЄКТС, з організацією навчального процесу, довела перелік загальних й спеціальних компетентностей, а також, обов’язкових освітніх компонентів ОПП.
  Надія Віталіївна звернула увагу на підходах до освітнього процесу під час викладання в коледжі (студентоорієнтований, компетентнісний), формах організації освітнього процесу; проінформувала про вибіркові компоненти, завдяки яким здобувач освіти може реалізувати індивідуальну освітню траєкторію навчання. Було вказано локації на офіційному сайті коледжу щодо актуальної інформації.
  Здобувачі освіти взяли участь в обговоренні основних аспектів реалізації освітньо-професійної програми, ставили запитання та отримали вичерпні відповіді. Першокурсники були вдячні Надії Віталіївні за надану інформацію та завідувачу відділення Заяць Олені Вікторівні за організацію зустрічі.

фото1Screenshot 12