14 червня 2023 року відбулась зустріч здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 223 Медсестринство з гарантом освітньо-професійної програми «Лікувальна справа», головою циклової комісії, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом Мисовою Вікторією Миколаївною. Онлайн-зустріч з першокурсниками була організована завідувачем відділенням Заєць Оленою Вікторівною.
 Гарант освітньо-професійної програми ознайомила присутніх з метою, ключовими положеннями програми, переліком загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, формою атестації здобувачів фахової передвищої освіти. Також була надана інформація щодо обсягу і переліку обов’язкових та вибіркових компонентів, їх структурно-логічний взаємозв’язок, розглянули питання практичної підготовки майбутніх фельдшерів. Під час зустрічі обговорили студентоорієнтоване навчання, а саме створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Вікторія Миколаївна акцентувала увагу не лише на формуванні професійних компетентностей, а й так званих «soft skills» (соціальних навичок).
  Водночас, першокурсники висловили власні побажання і погляди стосовно освітнього процесу, мали можливість поставити запитання гаранту й отримати вичерпні відповіді.

Снимок 1