Комісія з сприяння працевлаштуванню, до складу якої входять члени ради роботодавців коледжу КУЩЕНКО Євгеній Сергійович – завідувач сектору по роботі з персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я ООДА, ДВОРЯНИНОВИЧ Лілія Володимирівна – головний спеціаліст сектору по роботі з персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я ООДА, провела онлайн-зустріч зі здобувачами освіти випускної групи освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» та довела до їх відома інформацію про наявність вакантних посад у закладах охорони здоров’я міста Одеса та Одеської області. Здобувачі освіти вільні у виборі місця роботи, коледж сприяє їх працевлаштуванню. Рада роботодавців коледжу забезпечує створення умов для реалізації випускниками коледжу права на працю, створення можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої освіти та суспільних потреб, прогнозує потреби ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності.

ф2