Здобувачі освіти першого року навчання групи 1В спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» 1 листопада 2023 року зустрілись з гарантом освітньо-професійної програми Киртокою Надією Віталіївною – гарантом освітньо-професійної програми, головою циклової комісії викладачів дисциплін основ медсестринства та догляду за хворими, головою методичного об'єднання викладачів терапевтичних дисциплін медичних коледжів Одеської області, викладачем вищої категорії, викладачем-методистом.
  Під час зустрічі гарант пояснила основні терміни та поняття, окреслила основні положення, ознайомила зі змістом освітньо-професійної програми, кількістю кредитів ЄКТС, з організацією навчального процесу, довела перелік загальних й спеціальних компетентностей, а також, обов’язкових освітніх компонентів ОПП.
    Надія Віталіївна звернула увагу на підходах до освітнього процесу під час викладання в коледжі (студентоорієнтований, компетентнісний), формах організації освітнього процесу; проінформувала про вибіркові компоненти, завдяки яким здобувач освіти може реалізувати індивідуальну освітню траєкторію навчання. Було вказано локації на офіційному сайті коледжу щодо актуальної інформації.
 Здобувачі освіти взяли участь в обговоренні основних аспектів реалізації освітньо-професійної програми, ставили запитання та отримали вичерпні відповіді. Першокурсники були вдячні Надії Віталіївні за надану інформацію та завідувачці відділення Гречук Тетяні Миколаївні за організацію зустрічі.
 
image 2image 1