15 листопада 2023 року відбулась онлайн-зустріч здобувачів освіти першого року навчання спеціальністі 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Акушерська справа» з гарантом освітньо-професійної програми Резніченком Вадимом Миколайовичем, головою циклової комісіїї викладачів акушерсько-гінекологічних та педіатричних дисциплін, головою методичного об'єднання викладачів акушерсько-гінекологічних та педіатричних дисциплін Одеської області, викладачем вищої категорії, викладачем-методистом за участю завідувача відділення Гузуна Сергія Анатольовича.
  Вадим Миколайович ознайомив здобувачів освіти 112 та 112А груп зі змістом освітньо-професійної програми, з переліком обов’якових освітніх компонентів ОПП та з організацією навчального процесу. Звернув увагу здобувачів освіти на реалізацію студентоцентрованого та компетентнісного підходів під час викладання; реалізацію індивідуальної траєкторії навчання, за рахунок вибіркових компонентів. Вказав, де можна детальніше ознайомитися з необхідною інформацією на офіційному сайті коледжу.
  Гарант ОПП підкреслив, що освіта в Україні на сучасному етапі перебуває у стані докорінних змін, що викликано новими вимогами суспільно-економічного життя, суть яких полягає в необхідності підвищення рівня підготовки здобувачів освіти, формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Вимоги та підхід до організації навчання за освітньо-професійною програмою «Акушерська справа» повинні відповідати сучасним тенденціям роботи в медико-лікувальних закладах. Для цього до освітнього процесу залучаються роботодавці, експерти галузі.
  Окремо наголосив на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та відповідальності за недоброчесну поведінку як з боку здобувачів освіти, так й викладачів.
 Здобувачі освіти мали можливість поставити запитання гаранту та отримали вичерпні відповіді.

2524