30 травня 2024 року відбулась зустріч здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 223 Медсестринство з гарантом освітньо-професійної програми «Лікувальна справа», головою циклової комісії, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом Мисовою Вікторією Миколаївною. Онлайн зустріч з першокурсниками була організована завідуючою відділенням № 1 «Загальноосвітня підготовка» Заєць Оленою Вікторівною.
 Гарант освітньо-професійної програми ознайомила присутніх з метою, ключовими положеннями програми, переліком загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, системою оцінювання та формами контролю. Також була надана інформація щодо обсягу і переліку обов’язкових та вибіркових компонентів, розглянули питання практичної підготовки майбутніх фельдшерів. Під час зустрічі обговорили студентоорієнтоване навчання, а саме створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії.
 Наприкінці зустрічі першокурсники мали можливість поставити запитання гаранту, на які отримали вичерпні відповіді.

photo 2024 05 31 08 10 49photo 2024 05 30 12 03 15 2

photo 2024 05 30 12 03 16 2photo 2024 05 31 08 12 00