Здобувачі освіти першого року навчання (груп 10, 11, 12, 13, 14 та 14А) спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» 6 червня 2024 року зустрілись з гарантом освітньо-професійної програми Киртокою Надією Віталіївною – гарантом освітньо-професійної програми, головою циклової комісії дисциплін основ медсестринства та догляду за хворими, головою методичного об'єднання викладачів терапевтичних дисциплін медичних коледжів Одеської області, викладачем вищої категорії, викладачем-методистом.
   Під час зустрічі гарант пояснила основні терміни та поняття, окреслила основні положення, ознайомила зі змістом освітньо-професійної програми, кількістю кредитів ЄКТС, з організацією навчального процесу, довела перелік загальних й спеціальних компетентностей, а також, обов’язкових освітніх компонентів ОПП.
  Надія Віталіївна звернула увагу на підходах до освітнього процесу під час викладання в коледжі (студентоорієнтований, компетентнісний), формах організації освітнього процесу; проінформувала про вибіркові компоненти, завдяки яким здобувач освіти може реалізувати індивідуальну освітню траєкторію навчання. Було вказано локації на офіційному сайті коледжу щодо актуальної інформації.
  Здобувачі освіти взяли участь в обговоренні основних аспектів реалізації освітньо-професійної програми, ставили запитання та отримали вичерпні відповіді. Першокурсники були вдячні Надії Віталіївні за надану інформацію та завідувачці відділення Заяць Олені Вікторівні за організацію зустрічі.

photo 2024 06 07 17 56 46photo 2024 06 07 17 56 27photo 2024 06 07 17 56 54